vutbolВътрешни болести

Кабинетът по вътрешни болести е основен кабинет в клиниката.Той осъществява активно и целенасочено взаимовръзката с останалите специализирани кабинети. Наша основна цел е внимателния подбор на много добре подготвени специалисти по вътрешни болести, обща и спешна медицина, с умения както в диагностичния, така и в терапевтичния подход.

На високо професионално ниво се извършва интензивна терапия с венозни вливания, копиране на болкови кризи, рехидратация, като пациентите ни се проследяват през целия ход на заболяването. Работата с многофункционалния нов съвременен 3D ехографски апарат допълнително повишава професионалното им ниво.

_DSC0076