gastroГастроентерология и хепатология

Гастроентерологията третира заболяванията на стомашно-чревния тракт. Те се делят на няколко групи в зависимост от това кои органи засягат. Болестите на хранопровода, стомаха и дванадесетопръст-ника са често срещани и протичат с много еднакви признаци. Успоредно с лабораторните изследвания – пълна кръвна картина и хеликобактер, това обичайно налага извършването на УЗД с висока НD.

Заболяванията на черния дроб и задстомашната жлеза се характеризират с промяна във функционирането им, което се установява чрез изследване на редица кръвни биохимични показатели – чернодробните ензими: АСАТ, АЛАТ, ГГТП, алкална фосфатаза, алфа амилаза, изследване за хепатит В и С при хронични заболявания. Налага се и изследване на пълна кръвна картина и протромбиново време, ехография и при необходимост – чернодробна биопсия. При нарушена функция на черния дроб се извършва и изследване на серум албумин.

Преценката на проблеми в жлъчката и жлъчните пътища става чрез ехография, рентгенови снимки и компютърна томография. Тук сa необходими и изследване на серум билирубин – общ и директен, ГГТП, алкална фосфатаза.

Заболяванията на храносмилателната система протичат с голяма продължителност и лечението им изисква търпение и доверие и от пациента и от страна на специалиста гастроентеролог.

_DSC0054