Untitled-2Групови профилактични прегледи

В Медицински Център Alexandra Health се извършват и насочени профилактични медицински прегледи по пакетни услуги, съобразени с работата на специализирани групи работещи, като: работещи в офиси и IT специалисти, шофьори на камиони, фризьори, механици, учители, миньори, строители и др. Прегледите, включени в пакетите от услуги, са съобразени с изискванията на Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи.

Офертите се изработват индивидуално,съобразено със спецификата на работното място, изискванията на службите по трудова медицина, броя и възрастта на лицата подлежащи на профилактичната програма.

Освен на място в лечебното заведение ние имаме утвърдена схема и опит в провеждането на профилактични прегледи на място при Възложителя.Това е особено актуално за работещите на смени и с непрекъснат работен процес.