_DSC0019Дерматология

От гледна точка на практиката, дерматологията е изключително разнообразна специалност. От една страна тя се занимава с дълбочинното теоретично познаване на болестите на кожата, а от друга навлиза в практическите хирургични техники, необходими за повлияване на кожните тумори.

Диагностиката на кожните заболявания използва всички възможни техники, с които борави медицинската наука – микробиологини, хисто-патологични, образна диагносика и др.

.