caring_hand_logo_774845Медицински Център Alexandra Health е създаден, за да повиши качеството на живот, предлагайки здравни услуги на равнището на съвременните медицински стандарти. Пациентите могат да се възползват от възможностите на модерната медицина с ново и цялостно разбиране за здравната грижа.

Нашата визия, мисия и цели

Нашата визия е да преобразуваме грижата за здравето

Със застаряване на населението и на сегашната система на епизодични здравни услуги, основно фокусирана около спешните и неотложни здравни грижи, “Преобразуване на грижата за здравето” е призив за фундаментална промяна в начина, по който се предлагат здравните услуги. Става въпрос за преминаване от акцента грижа за заболяване към грижа за благоденствие.Стремежа ни е да се интегрира здравеопазването, така че да може да бъде достъпно за всеки гражданин.

Нашата цел е да овладяваме здравните проблеми своевременно и качествено, и да избегнем хоспитализацията.Предоставяне на интегрирано здравно обслужване, което работи ръка за ръка с обществени партньори и работодатели които се грижат за своите служители и подобряване качеството на живот.

Хората да останат здрави е приоритет. За да живеете в добро здраве ние искаме да Ви предоставим информация, ресурси и образование.

Когато сте болни ние ще Ви лекуваме, като дадем най-доброто от нашите възможности. За тези, които се нуждаят от продължаваща грижи или болнично лечение , ние ще предоставим комплексни медицински услуги ориентирани към нуждите на клиента – консултации на Български, Английски и Руски език, водене на медицинска кореспонденция, асистанс по време на медицински процедури или консултатии в други медицински заведения, посредничество и асистанс по време на хоспитализации.

156348Нашите ценности

Пациентът е в центъра на нашето внимание и нашата дейност

Взаимно уважение и откритост

Да заслужим доверие чрез всичко, което казваме и правим

Ние даваме най-доброто, всеки път

Ние се отнасяме към всеки отделен човек с достойнство

С голяма мрежа от референтни консултатнти в специализирани области като сърдечно-съдова медицина, гинекология и IVF, неврология, хирургия, вътрешни болести ,дерматология и диагностика ние Ви предлагаме медицинско обслужване съобразно стандартите за добра медицинска практика.

Партньорството на Медицински Център Alexandra Health с международни здравни застрахователи и асистанс компании , както и с обществени и частни клиники в София и страната предоставя на нашите клиенти много сигурност и комфорт.