Preventive_MedicineПревантивна медицина

С превенция се постига ранно откриване на болестите и по-ефективна борба със социално значимите заболявания.

Нашиятн екип се опитва да промени разбирането на голяма част от хората да посещават лекаря след като се почувстват зле. По този начин икономическата тежест както за пациента, така и за обществото като цяло, е несравнимо по-малка.

Осигурена е висококвалифицирана специалицирана лекарска помощ, която предоставя реалистична оценка за здравните рискове при обслужваните пациенти.

Обемът на медицинските услуги обхваща годишни медицински прегледи, профилактика по желание при отделни лица или групи хора и различни по обем пакети услуги, свързани с възрастта и пола.

Съществен приоритет за нас е профилактиката на социално значимите болести в България- артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, белодробни болести, венозна недостатъчност, менопауза, урологична онкология, диабет, болести предавани по полов път, гинекологична онкология, дерматологична онкология, рак на гърдата, гастроентерологична онкология и др.

Извършват се и насочени профилактични медицински прегледи по пакетни услуги, съобразени с работата на специализирани групи работещи, като: работещи в офиси и IT специалисти, шофьори на камиони, фризьори, механици, учители, миньори, строители и др. Прегледите, включени в пакетите от услуги, са съобразени с изискванията на Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи.

В Медицински Център Alexandra Health кабинетите по вътрешни болести, неврология, акушерогинекология, офталмология и др. са базирани така,че да осигурят удобство за пациентите в модерна обстановка.Тук може да получите консултация за персонално необходимите за вас изследвания и специализирани прегледи, съобразени с пол, възраст, професия и др. Изградена е организация и има апаратура за ранно откриване на заболяванията, както и за склонност към определени болести.