20151116_144749Прием и регистрация

Към лекарите от различни специалности на МЦ Alexandra Health могат да се обръщат здравноосигурени лица по линия на:

1.Здравноосигурителни /застрахователни / дружества

2.Частен прием