Профилактични пакети

За ваше удобство ние сме разработили няколко вида готови профилактични пакета, от които Вие или Вашите близки биха могли да се възползват след предварително записан час.

 Профилактичен пакет “Артериална хипертония”

 Основни медицински прегледи и изследвания

Пакетна цена
Кардиология Консултативен преглед с ЕКГ и ЕхоКГ
Холтер ЕКГ с разчитане и консултативен преглед
Вземане на венозна кръв
Клинична лаборатория и имунология ПКК , автоматично, с 5-части диференциално броене
СУЕ- Westergeen
Глюкоза – серум
Липиден профил
Креатинин – серум
Химично изследване на урина със сухи тестове, комплексно 11 параметъра.
Седимент на урина-ориентировъчен
Попитайте

.

Профилактичен пакет “Исхемична болест на сърцето”

Основни медицински прегледи и изследвания

Пакетна цена
Кардиология Консултативен преглед с ЕКГ и ЕхоКГ
Холтер ЕКГ с разчитане и консултативен преглед
Вземане на венозна кръв
Клинична лаборатория и имунология ПКК , автоматично, с 5-части диференциално броене
СУЕ- Westergeen
Глюкоза – серум
Липиден профил
Креатинин – серум
Химично изследване на урина със сухи тестове, комплексно 11 параметъра.
Седимент на урина-ориентировъчен
Попитайте

.

Профилактичен пакет “Белодробни болести”

Основни медицински прегледи и изследвания

Пакетна цена

Вътрешни болести Първичен клиничен преглед

УНГ Първичен клиничен преглед

Образна диагностика Дихателна система, бял дроб

Вземане на венозна кръв

Клинична лаборатория и имунология ПКК , автоматично, с 5-части диференциално броене

СУЕ- Westergeen

Глюкоза – серум

Липиден профил

Креатинин – серум

имунология CRP

Химично изследване на урина със сухи тестове, комплексно 11 параметъра.

Седимент на урина-ориентировъчен

Попитайте

.

Профилактичен пакет “Диабетно болни”

Основни медицински прегледи и изследвания

Пакетна цена

Вътрешни болести Първичен клиничен преглед

Очни болести Първичен клиничен преглед

Кардиология Консултативен преглед с ЕхоКГ

Неврология Първичен клиничен преглед

Вземане на венозна кръв

Клинична лаборатория и имунология ПКК , автоматично, с 5-части диференциално броене

СУЕ- Westergeen

Глюкоза – серум

Липиден профил

Креатинин – серум

АСАТ,АЛАТ,ГГТ

Кр.захар. Профил-3 кратен

Гликиран хемоглобин -Нb A1C(%)

Микроалбуминурия

изследване на урина със сухи тестове, комплексно 11 параметъра.

Седимент на урина-ориентировъчен

Попитайте

.

Профилактичен пакет   “Менопауза” – при жени до 40 г

Основни медицински прегледи и изследвания

Пакетна цена

АГ Първичен клиничен преглед

Колпоскопия

Вземане на материал за цитологично изследване

Цитологично изследване на цервикална или вагинална намазка – за един брой

Лаборатория по микробиология

Скринингов ДНК тест за диагностика човешки папиломен вирус, високорискови типове HPV- 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 от (цервикален секрет)

Трансвагинална ехография

УЗД, Гърда и околни тъкани, млечни жлези

Остеоденситометрия

Вземане на венозна кръв

ПКК , автоматично, с 5-части диференциално броене

СУЕ- Westergeen

Глюкоза – серум

Липиден профил

АГ Вторичен клиничен преглед

Попитайте

.

Профилактичен пакет   “Менопауза и гинекологична онкология” – при жени над 40 г

Основни медицински прегледи и изследвания

Пакетна цена

АГ Първичен клиничен преглед

Колпоскопия

Вземане на материал за цитологично изследване

Цитологично изследване на цервикална или вагинална намазка – за един брой

Лаборатория по микробиология

Скринингов ДНК тест за диагностика човешки папиломен вирус, високорискови типове HPV- 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 от (цервикален секрет)

Трансвагинална ехография

КТ, Гърда и околни тъкани, млечни жлези

Остеоденситометрия

Вземане на венозна кръв

ПКК , автоматично, с 5-части диференциално броене

СУЕ- Westergeen

Глюкоза – серум

Липиден профил

АГ Вторичен клиничен преглед

Попитайте

.

Профилактичен пакет   “Рак на гърдата”

Основни медицински прегледи и изследвания

Пакетна цена

Първичен клиничен преглед

УЗД, Гърда и околни тъкани, млечни жлези

Вземане на венозна кръв

CA 15

Липиден профил

Прогестерон

Testosteron – серум

Естрадиол

АГ Вторичен клиничен преглед

Попитайте

.

Профилактиче “Урологична онкология” мъже

Основни медицински прегледи и изследвания

Пакетна цена

Урология Първичен клиничен преглед

УЗД, Хепато-билиарна система, хепато-билиарна система

Вземане на венозна кръв

Клинична лаборатория и имунология PSA-Free, PSA-Total

Вторичен клиничен преглед

Попитайте