_DSC0079УЗД на корем и хепатобиларна система

Моля, да не се яде и пие в продължение на най-малко 6 часа преди уговорения час.