card

Кардиология

ginec

Акушерство и гинекология

derm

Дерматология

ung

Уши, нос и гърло

endocrinology

Eндокринология

gastro

Гастроентерология и хепатология

vutbol

Вътрешни болести

labmed

Лабораторна медицина

neur

Неврология

ophthalmology

Офталмология